Ammunition till Frankrike i kamp mot IS

FÖRSVAR. Regeringen begär nu klartecken från riksdagen för att förse Frankrike med försvarsmateriel i landets kamp mot IS.

Bakgrunden är Frankrikes begäran om militärt stöd i enlighet med EU:s solidaritetsförklaring – en begäran som lämnades efter terrorattackerna från IS, Islamiska staten, i Paris i november.

Sverige har lovat stöd med flygtransporter och en avlastning av den franska insatsen i Mali. Dessutom har Frankrike efterfrågat stöd med försvarsmateriel. Enligt propositionen från regeringen handlar det om det mer ospecifika ”ammunition”, men enligt tidigare uppgifter rör det sig om precisionsbomber för flyg. Detta är materiel som Sverige har tillgång till och som Försvarsmakten har angett kan avvaras under en begränsad tid.

Enligt regeringens planer ska riksdagen ge ett bemyndigade till regeringen att under året sälja materielen till Frankrike och intäkterna ska användas för att skaffa försvarsmateriel motsvarande den som säljs. Dessutom ska Inspektionen för strategiska produkter, ISP, pröva frågan, skriver regeringen.

Login