Ambassadernas ansvar för migration granskas

MIGRATION. Ambassadernas arbete med visum, arbetstillstånd och ansökningar om anhöriginvandring ska utredas. Regeringen vill ha klarlagt om det går att hitta en effektivare ordning.

Enligt uppdraget till utredaren Daniel Tarschys, professor emeritus i statsvetenskap och tidigare liberal riksdagsledamot, handlar det om att granska om den nuvarande organisationen, ansvarsfördelningen och finansieringen för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna är den bästa eller om den går att sköta på annat sätt. Arbetet ska redovisas för regeringen senast den 1 februari 2017.

I dag sköter utlandsmyndigheterna bland annat ansökningar om visum, arbetstillstånd och anhöriginvandring. Arbetet har dock ändrats genom EU:s regelverk och att en del ansökningar kan ske elektroniskt och lämnas direkt till Migrationsverket. Samtidigt har den ökade asylinvandringen till Sverige inneburit att ambassaderna får handskas med betydligt fler ansökningar om anhöriginvandring. Det gäller inte minst ambassader och konsulat i Mellanöstern och Nordafrika.  

"Sett ur dessa skilda perspektiv medför nuvarande ordning såväl fördelar som nackdelar som behöver belysas närmare", skriver regeringen.

Login