81 000 nya jobb på ett år

STATISTIK. Antalet sysselsatta har på ett år ökat med 81 000 personer. Och allt fler får fast jobb, enligt arbetskraftsundersökningen för oktober från SCB.

I oktober i år var 4 853 000 personer i åldrarna 15–74 år i jobb. Det är 81 000 fler än i oktober förra året. Antalet arbetslösa var 349 000 personer, en minskning med 40 000 personer.

Av de sysselsatta hade 4 370 000 personer en anställning. Det är en ökning med 73 000 personer. Samtidigt har de med fast anställning blivit 85 000 fler och var i oktober i år 3 644 000 personer.

Andelen sysselsatta i åldrarna 15–74 år var i oktober i år 66,7 procent, mot 66,1 procent ett år tidigare. Sysselsättningsgraden för kvinnor var 64,0 procent och för män var den 69,3 procent.

Login