Vapenaffärer en balans på knivsegg

FÖRDJUPNING. Sverige väntas inom ett år få en ny, striktare lag om export av krigsmateriel. Utmaningen: Att balansera krav på demokrati med nyttan för försvars- och utrikespolitiken.

– Sverige ska upprätthålla en strikt och effektiv exportkontroll av krigsmateriel, och regeringen återkommer med ett lagförslag under våren i syfte att skärpa reglerna för export till icke-demokratier, sade utrikesminister Margot Wallström (S) när hon presenterade den årliga deklarationen över utrikespolitiken.

Just ordvalet ”icke-demokrati” är något som kritiker i riksdagen som Birgitta Ohlson (L) inte gillar. 

– I utrikesdeklarationen nämns inte begreppet ”diktatur” över huvud taget. Man kallar länder som bryter mot friheten ”icke-demokratier”. Det är ett nyspråk, sade Ohlson .

Regeringens budgetpartner Vänsterpartiet menar att just vapenexporten blir ett avgörande test för regeringens utrikespolitik. Och det finns en klar konflikt med att vara självutnämnd feministisk regering med en feministisk utrikespolitik om man samtidigt säljer vapen till tvivelaktiga länder.

– Det går inte att kalla sig en humanitär stormakt om man exporterar vapen till just de länder som skapar humanitära kriser. Och feminister beväpnar inte regimer som kränker kvinnors och flickors rättigheter och som dömer hbtq-personer till döden, sade Hans Linde (V).

Demokratikriterium

Det som enligt planerna ska bli resultatet av det nya regelverket, som har förberetts i fem år, är att ett demokratikriterium ska införas vid export av krigsmateriel. Precis som idag kommer en avvägning och en helhetsbedömning att ske utifrån försvars-, säkerhets- och utrikespolitiska aspekter. Men det demokratiska läget och respekt för mänskliga rättigheter blir en viktig faktor i bedömningen

Förslaget ska enligt regeringens planer läggas fram i juni och det innebär att riksdagen i höst ska besluta om frågan. I riksdagen finns det en bred majoritet för att skärpa kraven och att göra det svåra att exportera vapen och annan krigsmateriel till icke-demokratiska stater. Basen är den kommitté som har lagt fram ett förslag om ett demokratikriterium vid export av krigsmateriel, vilket innebär att den demokratiska statusen i mottagarlandet kommer att bli ett centralt villkor för att godkänna export. 

Brist på demokrati – ett hinder

Eftersom många länder runt om i världen har mer eller mindre stora demokratiskt problem gäller det att hitta en relevant avgränsning. Den formulering som ligger på bordet är att omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen ska utgöra ”ett hinder” för att bevilja tillstånd för export. Vänsterpartiet ville dock höja kravet ytterligare och att brister i demokrati och mänskliga rättigheter ska vara ett ”ett absolut hinder”.

För regeringen handlar det om att omsätta formuleringar till en hållbar lagtext. Men det kommer att bli demokratikriterium i den nya lagen. Det har justitieminister Morgan Johansson, som också är ansvarig för frågor om krigsmateriel, gjort klart tidigare.

– Jag tycker att det finns starka argument för att göra det och vi arbetar nu med ett sådant förslag, sade Morgan Johansson tidigare i höstas.

LÄS MER: Svårare att sälja vapen till diktatur

Regeringens balansakt

Det kommer även fortsättningsvis vara Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som fattar beslut om merparten av exporten. Regeringen ska avgöra de mer känsliga ärendena och blir ansvarig för de politiska avvägningarna mellan demokrati och mänskliga rättigheter å ena sidan och försvars- och säkerhetspolitik å den andra.

Alldeles oavsett vilken regering som sitter blir det en pedagogisk uppgift att förklara varför Sverige ska sälja vapen eller annat materiel till en icke-demokratisk stat. Det konstaterar också utrikesminister Wallström.

– Det är svår materia, och i samma ögonblick som du handlar med vapen har du en massa dilemman att hantera. Det är sanningen, och så kommer det att förbli; så länge Sverige väljer att fortsätta att tillverka och sälja vapen kommer man att hantera dilemman. Vägen framåt är att se till att man har en så strikt lagstiftning som det över huvud taget är möjlig.

Forrige artikel Lång väg tillbaka för generös asylpolitik Næste artikel Insats mot hemvändande terrorister kan tappa tempo
Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

FÖRSLAG. Ledamöter som inte närvarar i riksdagen tillräckligt ofta ska tvingas betala tillbaka arvode föreslår en parlamentarisk kommitté.

– Det är förstås helt orimligt och oacceptabelt att strunta i riksdagsarbetet och ändå fortsätta uppbära riksdagsarvode, säger talman Andreas Norlén till Altinget.