95 procent vägrar flytta till Kalmar

OMLOKALISERING. Endast fyra anställda på E-hälsomyndigheten vill följa med i flytten till Kalmar.

Den första personen som meddelade att han inte är beredd att följa med till Kalmar när regeringen flyttar E-hälsomyndigheten med start nästa år var generaldirektören själv. Redan i oktober gjorde Torsten Håkansta klart att han inte vill lämna Stockholm.

Nu står det klart att av de 80 medarbetare på myndigheten som har fått erbjudande om att flytta med, så är det endast fyra personer som följer med. Det berättar Lars Kämpe, tillförordnad pressansvarig på E-hälsomyndigheten. I början av veckan inleddes en bred kampanj, i samarbete med Arbetsförmedlingen, med rekryteringsträffar i Kalmar.

– Vi ska rekrytera över 100 personer till Kalmar. Det kan bli fler, säger Lars Kämpe till Altinget.

Login