Utjämningssystemet stöps om

EKONOMI. Regeringen är osäker på om det kommunala utjämningssystemet fungerar som det är tänkt vid stora samhällsförändringar, exempelvis ett stort flyktingmottagande.  

Det nuvarande kommunalekonomiska utjämningssystemet infördes år 2005. Systemet jämnar ut kommunernas och landstingens inkomstskillnader som uppstår på grund av olika skattekrafter, men också för strukturella skillnader som ger olika kostnader för exempelvis skola och äldrevård. 

Den stora flyktingvågen förra året har fått regeringen att ifrågasätta om det nuvarande systemet fångar upp alla kostnader som kommuner och landsting får vid sådana stora samhällsförändringar. 

Regeringen tillsätter därför en utredning som ska titta på frågan. Utredaren ska också se om det nuvarande systemet, som är känt för sin snårighet, kan förenklas.

Login