Gratis sjukbesök får ej påverka minimibelopp

VÅRD. Kommunen får inte röra de pengar som blir över när sjukbesök blir gratis för personer över 85 år.

När ett besök inom öppenvården blir gratis för personer över 85 år från och med år 2017, är detta ingenting som kommunerna får utnyttja. Det vill säga kommunerna får inte minska minimibeloppet som de äldre har att leva på, enligt socialtjänstlagen. Det skriver socialdepartementet i sin promemoria med lagförslagen om gratis öppenvård för äldre, gratis tandvård och preventivmedel för unga.

Samtliga tre förslag är ett resultat av regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet.

Inget av förslagen träder dock i kraft år 2016. Tandvården ska, enligt lagförslaget i promemorian, blir avgiftsfri för unga till och med det år de fyller 21 år från och med år 2017 och för unga till och med det år de fyller 23 år från och med 2018.

Login