Tredje pappamånad ska leda till ökad jämlikhet

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING. Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen ska leda till ökad jämställdhet, dels i hemmet, dels på arbetsmarknaden. Det är regeringens förhoppning med den tredje så kallade pappamånaden som föreslås införas vid årsskiftet.

Den faktiskt fördelningen av föräldrapenningen är långt ifrån jämställd, konstaterar regeringen. Kvinnor är i genomsnitt lediga fyra gånger så länge som männen. Att kvinnor också tar ett större ansvar för hemmet och barnen leder till att de får en svagare ställning på arbetsmarknaden. Det är något som regeringen är angelägen om att förändra.

I en proposition föreslås därför att ytterligare en månad i föräldraförsäkringen ska reserveras för den andra föräldern, vilket ska leda till ökad jämställdheten när det gäller fördelningen av ansvaret över barnen.

Men flera av remissinstanserna var kritiska till förslagets kärnfamiljsfokus. 

Login