Ökade krav i välfärden kan slå slint

VÄLFÄRD. Ökade krav på tillståndsprövning kan leda till orimligt långa handläggningstider och i slutändan en försämrad vård. Trots att reformen om krav på privata aktörer godkänns av flera tunga remissinstanser höjer de ett varnande finger.

– Det handlar om att skapa ordning och reda i välfärden, sade civilminister Ardalan Shekarabi (S) på en pressträff i samband med att ägarprövningsutredningen presenterades.

Men flera remissinstanser menar att reformen kan få motsatt effekt om det inte samtidigt tillförs resurser. Trots att Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen och Statskontoret tillstryker förslaget har de flera invändningar.

De ökade kraven på tillståndsprövning och tillsyn kan leda till orimligt långa handläggningstider om inte resurserna motsvarar ambitionshöjningen befarar Socialstyrelsen. De ökade kraven på administration och ekonomisk långsiktighet kan också leda till minskad mångfald eftersom det framförallt är större företag och koncerner som har tillräckligt med resurser. Därför menar myndigheten att det är viktigt att reformen utvärderas och följs upp.

Login