Motsträvig regering ska reformera strandskydd

NATUR. Strandskyddsreformen blev inte som den förra regeringen tänkte. Nu uppmanar riksdagen den nya regeringen att förbättra för strandnära byggande, boende och företagande.

Det den förra regeringen ville uppnå med sin lagändringar i strandskyddet år 2009 inträffade inte. Det konstaterade riksdagsledamot Lars Tysklind (FP) i samband med att riksdagen beslutade att uppmana regeringen att göra strandskyddet mer ändamålsenligt - det vill säga förbättra förutsättningarna för byggande, boende och företagande i de områden där det är lämpligt.

Lars Tysklind påpekade att de "onda aningar" som motståndarna anförde mot lagändringarna inte heller har besannats.

Lena Ek (C) lyfte exempel från Halmstad, Möja och Valdemarsvik där det borde byggas mer än vad som är möjligt i dag.

Login