Folkpartiet fortsätter kampen mot värnskatten

VÅRBUDGET. Folkpartiet ger i sin ekonomiska vårmotion bifall till ett knippe av regeringens höjda miljöskatter. Men partiet säger nej till höjd skatt på kärnkraft, höjda skatter på jobb och fortsätter kampen för att avskaffa värnskatten.

Folkpartiet gör tummen upp för flera av regeringens förslag till höjda miljö- och energiskatter. Det sade partiledaren Jan Björklund när han och partiets ekonomiskpolitiska talesperson Erik Ullenhag presenterade Folkpartiets ekonomiska vårmotion. Men, det gäller inte höjningen av effektskatten på kärnkraft, betonade Björklund apropå Vattenfalls färska besked om att Ringhals 1 och 2 ska stängas i förtid.

- Och skattehöjning på jobben säger vi nej till, sade han.

Folkpartiet ger stöd för regeringens förslag att höja skatten på naturgrus och bekämpningsmedel, att minska skattebefrielsen för vissa biodrivmedel, välkomnar att regeringen överväger någon form av gödselskatt samt instämmer i att undantagen för skatteplikt för förnybar el ses över. 

Login