Skolverket tar över bidrag för sjukhusundervisning

SKOLA. Specialpedagogiska skolmyndigheten har i dag ansvaret för bidrag till kommuner som används för elever på sjukhus. Men en utredning föreslår att uppgiften övertas av Skolverket.

En utredningen som överlämnats till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) föreslår att statsbidraget till kommuner för att finansiera undervisning av barn på sjukhus eller på liknande vårdinrättningar ändras.

Statsbidraget täcker cirka 80 procent av kommunernas genomsnittliga personalkostnader för den särskilda undervisningen som eleverna får.

– Bidragen kan gå till undervisning för alla som vårdas på sjukhus och har behov av det, säger utredaren Jan Sydhoff till Altinget.

Login