Hårdare krav på välfärdsföretag

VÄLFÄRD. För att få driva verksamhet inom skola och omsorg ska bolagsstyrelse och VD lämplighetsprövas. Det föreslår en utredare. Enligt civilminister Ardalan Shekarabi (S) handlar det om att skapa ordning och reda i välfärden.

På onsdagen lämnade Cristina Eriksson Stephanson över utredningen om ägarprövning till finansdepartementet. Från den 1 juli nästa föreslår hon att det ska ställas krav på ”insikt, erfarenhet och lämplighet” på de som vill driva friskola eller tillhanda de vård- och omsorgstjänster som regleras i socialtjänstlagen. Företagen ska också kunna visa att de har förutsättningar att driva verksamheten under lång sikt.

- Det handlar om att skapa ordning och reda i välfärden, sade civilminister Ardalan Shekarabi på en pressträff, men han poängterade att regeringen nu kommer att analysera förslagen mycket noga. 

Det blir Statens skolinspektion, kommunerna och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som får ansvar för ägarprövningen. Utredningen vill att det för skola och socialtjänst blir samma krav på tillståndsprövning som i dag gäller i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Login