Artikel


Kritikstorm mot regeringens remisshantering

Kritikstorm mot regeringens remisshantering

MAKTFÖRSKJUTNING. Smittskyddslagen ändras så att regeringen kan vidta åtgärder utan att först få dem godkända av riksdagen. Men regeringens beredning av frågan får kritik från flera aktörer.

Slarv i myndigheters årsredovisning

Slarv i myndigheters årsredovisning

BRISTER. Bland myndigheterna vars årsredovisningar i år får kritik av Riksrevisionen finns bland andra Riksarkivet som glömt en balanspost på 60 miljoner och Siun som missade inlämningstiden. För en del brister tycks slarvfel ligga bakom.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Myndighet byter namn

Myndighet byter namn

NAMN. Patent- och registreringsverket byter sitt engelska namn till "Swedish Intellectual Property Office".

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"