Artikel

S tappar 444 års riksdagserfarenhet

S tappar 444 års riksdagserfarenhet

VAL. Socialdemokraterna har en tradition av riksdagsledamöter som sitter länge. Även i 2018 års val är det fullt med ministrar och riksdagsledamöter på listorna. Men en hel del av veteranerna tackar för sig.

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik
SD knappar in på S i opinionen

SD knappar in på S i opinionen

KORTNYTT. I DN/Ipsos maj-undersökning får Sverigedemokraterna rekordhögt stöd och alla riksdagspartier klarar sig över fyraprocentsspärren. 

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik

Här är de som vill ta makten i september

VAL. Altinget har belyst personförändringar som är att vänta inför valet. Här är artiklarna som beskriver de som kan tänkas komma in för de olika partierna.

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik