Artikel


MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

REGLER. Högre krav ställs nu på ledningen för statliga myndigheter gällande säkerheten i IT-systemen. Nya krav på personal och lokaler samt snabbare rapportering ska höja säkerhetsnivån i staten. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Kungen får coronastöd

Kungen får coronastöd

TILLSKOTT. Kungen får 40 miljoner extra för år 2020. Tanken är att pengarna ska användas för att kompensera för de kungliga slottens förlorade visningsintäkter på grund av coronapandemin.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Så fördelas statens budget

Så fördelas statens budget

REFORMER. För att återstarta ekonomin satsar regeringen och samarbetspartierna stora summor i nästa års statsbudget. För att finansiera reformkalaset behövs lån på 67 miljarder. Se Altingets sammanställning över hur mycket de olika utgiftsområdena får.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

C-profil avliden

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"