Artikel


Hon blir vikarierande landshövding i Jämtland

Hon blir vikarierande landshövding i Jämtland

UTNÄMNING. Susanna Löfgren, länsråd i Jämtland, är från och med den 1 december vikarierande landshövding i Jämtland. Hon fyller luckan som uppstått efter att Jöran Hägglund slutat.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"