Riksrevisionen


Riksrevisionen: Otydligt statligt ägande

GRANSKNING. Regeringen gör inte tillräckligt för att säkerställa att motiven till ägandet är aktuella och tydligt formulerade för alla statligt ägda bolag, enligt Riksrevisionen.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Offentlig sektor ska bli e-kompatibel

DIGITALISERING. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att frånvaron av standarder inom offentlig sektor har försvårat införandet av e-arkiv.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"