EU


Krav på minskat matsvinn

Krav på minskat matsvinn

MILJÖ. EU-parlamentets miljöutskott vill se åtgärder för att minska matsvinnet i Europa som uppgår till nästan 90 miljoner ton per år. Svenska konsumenter är bland dem som slänger mest.

Ris och ros till förslag om skatteflykt

NÄRINGSLIV. EU-ländernas förslag som ska motverka skatteflykt bland storbolag är ett steg i rätt riktning, menar Europaparlamentets ekonomiutskott. Olle Ludvigsson (S) som ansvarar för frågan i parlamentet pekar dock på brister.

Mindre pengar är den svenska melodin

BUDGET. Sverige ska betala mindre till EU och EU:s totala budget ska också bli mindre. Det är regeringens prioriteringar när budgeten ska förhandlas.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"