Terrorbekämpning


EU:s terrorlagar utvidgas

TERROR. På fredagen enades EU:s justitieministrar om att bygga ut unionens lagar mot terrorism. Bland annat ska länderna göra det straffbart att resa utomlands för att begå terrorbrott.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Sverige får undantag i EU:s nya terrorlag

BROTT. Regeringen har fått igenom krav för att hindra att ett kommande EU-direktiv mot terrorresor hamnar i konflikt med grundlagen.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

M öppnar för skarpare lag mot terrorister

RÄTTSVÄSEN. Sverigedemokraterna vill skärpa reglerna i den så kallade terroristlagen, eller lagen om särskild utlänningskontroll. Även Moderaterna kan nu tänka sig en ändring.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"