Vård


Förfalskning av läkemedel kriminaliseras

LÄKEMEDEL. Lucka i lagen ska täppas till i syfte att skydda folkhälsan. Tillverkning och förmedling av förfalskade läkemedel blir kriminiellt även när det inte kan klassas som bedrägeri.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"