Utbildning


Regeringen vill bredda rekryteringen

HÖGSKOLA. Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet i uppdrag att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till högskolan.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Statskontoret ska syna behov av tolkar

TOLKAR. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av utbildningen av tolkar för teckenspråk.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Ingen granskning av utbildningsanordnare

REVISION. Riksrevisionen har beslutat att avsluta förstudien om statens uppföljning av enskilda utbildningsanordnare och inte låta den gå vidare till granskning.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"