Utbildning


Planer på obligatoriskt gymnasium tonas ned

Planer på obligatoriskt gymnasium tonas ned

UTBILDNING. De tidigare kraven på obligatoriskt gymnasium för alla elever under 18 år och obligatorisk högskolebehörighet för alla gymnasieutbildningar är borta när Aida Hadzialic (S) tillsätter den stora gymnasieutredningen.

Stor politisk enighet om sfi-reform

SPRÅKUTBILDNING. Den nuvarande regeringen tar alliansregeringens förslag om svenska för invandrare nästan ograverade och går vidare med dem till riksdagen. Sfi ska målgruppsanpassas och bli mer flexibelt.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Regeringen vill bredda rekryteringen

HÖGSKOLA. Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet i uppdrag att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till högskolan.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"