Skatter


L vill ha skattereform

KORTNYTT. Liberalerna vill höja brytpunkten för statlig inkomstskatt från dagens nivå på drygt  39 000 kronor i månaden till 44 000 kronor. Det ska gynna kvinnor i akademikeryrken.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
V: Höj skatten rejält för rika

V: Höj skatten rejält för rika

Vänsterpartiet vill se en skattereform som gör att de allra rikaste personerna får betala betydligt mer i skatt än de gör idag. Detta för att stärka välfärden.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"