Bostad


Andra försöket att ändra hyror för nybyggt

Andra försöket att ändra hyror för nybyggt

HYROR. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har tillsatt en utredning som ska se över systemet med hyror för nybyggda lägenheter för att få fler hyresrätter byggda. Men tidigare försök med detta har misslyckats.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"