Bostad


Studentbostäder på Gärdet blir av

BOSTÄDER. Regeringen har sagt slutordet i tvisten om studentbostäder på Gärdet i Stockholm. 400 bostäder innebär inte så stor skada på Nationalstadsparken att detaljplanen bör upphävas menar regeringen.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Andra försöket att ändra hyror för nybyggt

Andra försöket att ändra hyror för nybyggt

HYROR. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har tillsatt en utredning som ska se över systemet med hyror för nybyggda lägenheter för att få fler hyresrätter byggda. Men tidigare försök med detta har misslyckats.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"