Internationellt


Barnkonvention kan bli lag

BARN. Regeringen vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag. En utredare får nu i uppgift att granska hur det ska gå till.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Utskott: bättre stöd till veteran i utlandstjänst

FÖRSVAR. Sverige ska bli bättre på att stötta den militära och civila personal som har delaktigt i internationella insatser. Därför bör ett centrum för veteranfrågor inrättas, anser försvarsutskottet.