Infrastruktur


Billigare lån för flyg

FLYG. Sverige ansluter sig till två internationella överenskommelser som kan ge flygbolag bättre villkor vid lån för flygplansköp, enligt ett beslut i riksdagen.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Statliga pengar ska stötta kollektivtrafik i städer

Statliga pengar ska stötta kollektivtrafik i städer

INFRASTRUKTUR. Med löfte om medfinansiering och motprestationer kan kommuner och landsting få statliga pengar för investeringar i kollektivtrafik. Det blir effekten av de planer som de ansvariga ministrarna Mehmet Kaplan (MP) och Anna Johansson (S) presenterade på måndagen.