Pension


"Regeringen missar målet fullständigt år efter år"

DEBATT. Att pensionärer som lever i ekonomisk utsatthet inte får del av bostadstillägget är ett misslyckande av den fördelningspolitiska träffsäkerheten. Priset för regeringens ovilja att agera får fattigpensionärerna betala, skriver två riksdagsledamöter från SD.