Nämndemännens riksförbund


NRF: Avsaknad av nämndemän skulle minska rättssäkerheten

NRF: Avsaknad av nämndemän skulle minska rättssäkerheten

DEBATT.  Inget ärende har varit lika allvarligt som det nu aktuella ärendet i Solna tingsrätt. Vad som behövs är en rejäl grundutbildning och fortbildning av nämndemännen, skriver Mats Linder, Nämndemännens riksförbund.