Demoskop


Demoskop:

Demoskop: "Krisen tycks föra oss samman"

DEBATT. Allmänheten upplever en starkare sammanhållning i samhället under coronakrisen, men man kan förvänta sig att den efterföljande ekonomiska krisen kommer att höja konfliktnivån. Det skriver Peter Santesson, opinionschef på Demoskop.

Inizio: Dåligt för demokratin att begränsa opinionsmätningar

Inizio: Dåligt för demokratin att begränsa opinionsmätningar

REPLIK. Ju mer aktuell information väljaren har på valdagen desto bättre är det. Det gäller partiprogram, uttalanden, debatter och även väljarstöd, skriver Karin Nelsson på Inizio i ett svar till de S-ledamöter som vill reglera opinionsmätningar som görs nära inpå valet.