Rojalistiska föreningen


Replik: Monarkin har folkets stöd

Replik: Monarkin har folkets stöd

REPLIK. Monarki skapar maktdelning, sammanhållning och är ett förhållandevis billigt statsskick. Vi ser fram emot att riksdagen utövar sin demokratiska beslutanderätt och avslår skribenternas motion, skriver Patrik Åkesson och Leo Pieroni från Rojalistiska föreningen.