Naturskydd


M gör KU-anmälan om naturskydd på Gotland

NATURSKYDD. Regeringens anmälde nya Natura 2000-områden på Gotland samtidigt som en rättsprocess pågick. Riksdagsledamot Jesper Skalberg Karlsson (M) vill att konstitutionsutskottet granskar statsrådet Per Bolunds agerande.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Motsträvig regering ska reformera strandskydd

NATUR. Strandskyddsreformen blev inte som den förra regeringen tänkte. Nu uppmanar riksdagen den nya regeringen att förbättra för strandnära byggande, boende och företagande.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"