Vattenkraft


C och KD vill ha register över ekoproducenter

KONSUMENTMAKT. Regeringen vill inte inrätta ett nationellt register över ekologiska producenter. Centern och Kristdemokraterna anser att regeringens förslag inte gynnar konsumenterna.

"Betyder begreppet närproducerat något för er?"

DEBATT. Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna väljer att försvara den ordning som orsakat de problem som många småskaliga vattenkraftägare ställts inför. Det skriver Ola Johansson och Annika Qarlsson (C) i en replik och undrar hur de tre organisationerna vill att de drabbade småföretagen ska överleva.

Nytt förslag om fond för vattenkraft

KULTURMILJÖ. Riksantikvarieämbetet anser att det behövs en statlig fond för vattenverksamhet i viktiga kulturmiljöer.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"