Media


Sveriges tidskrifter: Krispaketet diskriminerar vissa medier

Sveriges tidskrifter: Krispaketet diskriminerar vissa medier

DEBATT. Krispaketet till mediebranschen diskriminerar medvetet en mycket stor andel av de svenska medierna. Tidskrifter har också ett demokratiskt värde och bör omfattas av samhällets mediestöd, skriver branschorganisationen Sveriges tidskrifter.