Region Västerbotten


Debatt: Vart tog den riktiga kulturpolitiska bevakningen vägen?

Debatt: Vart tog den riktiga kulturpolitiska bevakningen vägen?

DEBATT. När kulturen ges extraordinära medel och den nationella kulturbudgeten höjs historiskt så reduceras det till ett enda stort gnäll. Jag ser en risk att även andra samhällsområden får samma bristande bevakning. Journalistikens förmåga till kritisk granskning kan ifrågasättas, skriver Nina Björby (S), Region Västerbotten.