Affärsverket svenska kraftnät


Debatt: Myndigheter förhindrar granskning – krävs lagändring

Debatt: Myndigheter förhindrar granskning – krävs lagändring

DEBATT. Syftet med offentlighetsprincipen är att kunna granska myndigheter och deras agerande. Om de nu själva kan avgöra hur de ska få bli granskade genom att ta bort offentliga handlingar straffritt så upphör offentlighetsprincipen att fungera, skriver Lucas Ljungberg, Moderata studenter.