Strålskydd


Naturvetarna: Flytt av SSM äventyrar säkerheten

Naturvetarna: Flytt av SSM äventyrar säkerheten

DEBATT. Omlokaliseringen av sju myndigheter värnar varken den samlade kompetensen eller enskilda medarbetares kompetens i de myndigheter som berörs. Dessutom äventyras den nationella säkerhetspolitiken när stora delar av en expertverksamhet som Strålsäkerhetsmyndigheten flyttas. Det skriver Ivar de la Cruz och Per Klingbjer, Naturvetarna.

KD hjälper regeringen med strålskyddsgräns

KD hjälper regeringen med strålskyddsgräns

STRÅLSKYDD. Kristdemokraterna hjälper regeringen att få igenom lagförslaget om en åldersgräns på solarier. Strålsäkerhetsmyndighetens uppfattning väger tyngre än allianskamraternas, enligt KD-ledamoten Mikael Oscarsson.

Omyndiga kan sola vidare till 2018

STRÅLSKYDD. Regeringen tar hänsyn till solarieföretagarna och föreslår att en 18-årsgräns för att sola införs först hösten år 2018.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"