Luft


Miljöskäl bakom täta bilkontroller

BILAR. Miljöaspekten vägde tungt när regeringen beslutade att inte glesa ut tidsintervallen för kontrollbesiktning av fordon.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Svavelutsläpp från båt ska snart ge böter

UTSLÄPP. Det är för svårt att komma åt de fartyg som inte lever upp till de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle. Infrastrukturminister lovar att det snart ska komma ett förslag om ett nytt bötessystem.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"