Klimat


Gudrun Schyman: Oroande att klimatet delar Europa

Gudrun Schyman: Oroande att klimatet delar Europa

KRÖNIKA. Europa är åter delat längs med den gamla järnmuren. Det forna Östeuropa har bara ett fåtal  parlamentariker från gröna partier medan det rullar fram en grön våg i västra Europa. Det är oroande, skriver Gudrun Schyman som menar att reformer för klimat och ekonomisk rättvisa måste gå hand i hand.  

Liberaler sitter på avgörande kort i EU-maktspel

Liberaler sitter på avgörande kort i EU-maktspel

EU-VAL. De traditionella maktgrupperna förlorade mark i EU-valet, vilket öppnar för flera möjliga konstellationer att styra EU-parlamentet de kommande åren. I de flesta fallen anses den ”gröna vågen” få stort inflytande.

Alice Bah Kuhnke: Inför tvingande minskningar av utsläpp

Alice Bah Kuhnke: Inför tvingande minskningar av utsläpp

UTFRÅGNING. Alice Bah Kuhnke (MP) vill ha tvång på hur mycket varje EU-land ska minska sina utsläpp. Själv tänker Bah Kuhnke åka tåg mellan Bryssel och Stockholm, säger hon i Altingets utfrågning av partiernas toppkandidater.