Skattebetalarna


Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

DEBATT. Delegationen mot segregation (Delmos) arbetar utifrån en inkomplett bild av segregationen. Skattepengar och statsbidrag hamnar i fel händer. Vi måste lägga ner myndigheter som inte gör nytta, skriver Josefin Utas, Slöseriombudsman.

Debatt: Ett hållbart skattesystem måste uppfattas som legitimt

Debatt: Ett hållbart skattesystem måste uppfattas som legitimt

DEBATT. Det är uppenbart att skatterna är för höga, inte minst på arbete och företagande. Därtill finns skatter av symbolisk karaktär som är skadliga för ekonomin, utan att medföra något värde. Ska legitimiteten för skattesystemet upprätthållas behöver den typen av avarter avskaffas, skriver Erik Bengtzboe, Skattebetalarna.