Skattebetalarna


Debatt: Ett hållbart skattesystem måste uppfattas som legitimt

Debatt: Ett hållbart skattesystem måste uppfattas som legitimt

DEBATT. Det är uppenbart att skatterna är för höga, inte minst på arbete och företagande. Därtill finns skatter av symbolisk karaktär som är skadliga för ekonomin, utan att medföra något värde. Ska legitimiteten för skattesystemet upprätthållas behöver den typen av avarter avskaffas, skriver Erik Bengtzboe, Skattebetalarna.

Mest lästa debatterna 2019

Mest lästa debatterna 2019

TOPPLISTA. När riksdagsledamöter från olika partier gick samman för att reformera monarkin gav det resultat. Debatten blev Altinget Rikspolitiks mest lästa under året. Även teman som myndighetsnedläggning och skatter gick hem. Läs hela tio-i-topp-listan.