Statistiska centralbyrån


KD hack i häl på M och SD

KD hack i häl på M och SD

OPINION. Kristdemokraterna får sitt bästa resultat någonsin, 13 procent, i SCB:s partisympatiundersökning. Samtidigt backar SD och M får sitt sämsta resultat sedan 2002.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Fler hoppar av sina förtroendeuppdrag

KORTNYTT. Avhoppen från alla folkvalda församlingar fortsatte att öka under förra mandatperioden, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Den största ökningen stod landstingsfullmäktige för.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

SCB: Antalet sysselsatta ökar

KORTNYTT. Antal sysselsatta ökar och arbetslösheten minskar mer än väntat, SCB presenterar glädjande statistik i sin senaste arbetskraftsundersökning (AKU). 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"