Förvaltning


Sidas flytt: Hyran kan fördubblas till 78 miljoner

KORTNYTT. Sidas konsekvensanalys över den planerade flytten från Östermalm till Botkyrka visar att hyran kan öka med 40 miljoner kronor från den nuvarande hyran på 38 miljoner kronor, skriver Omvärlden.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Myndighetsflyttar i Danmark ger mångåriga problem

Myndighetsflyttar i Danmark ger mångåriga problem

OMLOKALISERING. I Danmark pågår en stor omlokaliseringsprocess. Den danska Riksrevisionen varnar för att det kan ta år innan de danska myndigheterna är helt på fötter igen. Det liknar den debatt som är i Sverige.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"