Förvaltning


Så mycket tjänar Löfven

KORTNYTT. Statsrådsarvodesnämnden har beslutat att höja arvodet för alla statsråd. Stefan Löfven får en löneförhöjning med 4 000 kronor från och med den 1 juli i år. 

Shekarabi om servicekontoren: Det kommer mer

Shekarabi om servicekontoren: Det kommer mer

STATLIG NÄRVARO. Det ska bli fler statliga servicekontor och verksamheten utökas så att även Arbetsförmedlingen ingår, föreslår Servicekontorsutredningen. Civilministern vill bygga ut verksamheten ytterligare.

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik