Statskontoret


Myndighetschef avgår

Myndighetschef avgår

NAMN. Direktören och chefen för Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) avgår. Nyligen kom också en myndighetsanalys av ÖKS med kritik om att myndigheten har bristande rättssäkerhet. 

Här vill staten helst vara med och bestämma

Här vill staten helst vara med och bestämma

STATLIG STYRNING. Regeringens styrning av kommuner och regioner är tydligt fokuserad på vård, skola och omsorg, enligt en kartläggning från Statskontoret. Det gäller bland annat de 13 nya statsbidrag som tillkom förra året, men även de 28 statsbidrag som upphörde att gälla.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Ökad styrning av kommuner och landsting

KORTNYTT. Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat både i omfattning och detaljeringsgrad, visar två rapporter från Statskontoret.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"