Statskontoret


"Kommunerna behöver samverka för att motverka social dumpning"

DEBATT. Många kommuner har tagit emot inflyttade vars tidigare hemkommun varit pådrivande i flytten, ett fenomen kallat social dumpning. Kommunerna måste samverka för att lösa problem som uppstår kring detta, skriver Statskontoret, som även vill byta ut den nedlåtande termen social dumpning till "aktiv medverkan".

Statskontoret vill ge Södermanland mer och Stockholm mindre

Statskontoret vill ge Södermanland mer och Stockholm mindre

LÄNSSTYRELSERNA. Statskontoret har tagit fram förslag på en ny modell för fördelning av anslaget till landets länsstyrelser. Södermanland och Uppsala hör till vinnarna, Stockholm och Västernorrland till förlorarna.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Myndighetschef avgår

Myndighetschef avgår

NAMN. Direktören och chefen för Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) avgår. Nyligen kom också en myndighetsanalys av ÖKS med kritik om att myndigheten har bristande rättssäkerhet.