Statskontoret


Ökad styrning av kommuner och landsting

KORTNYTT. Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat både i omfattning och detaljeringsgrad, visar två rapporter från Statskontoret.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
GD-byte på två myndigheter

GD-byte på två myndigheter

CHEFSBYTE. Regeringen utser Annelie Roswall Ljunggren till ny generaldirektör och chef för Statskontoret. Samtidigt blir Darja Isaksson ny generaldirektör för Vinnova. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Statskontoret ger SFV råd på vägen

KORTNYTT. Det korruptionsförebyggande arbetet inom Statens fastighetsverk (SFV) har lämnat mycket att önska, enligt Statskontoret.. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"