Inspektionen för socialförsäkringen


Utlokaliserade myndigheter: Det går bra nu

Utlokaliserade myndigheter: Det går bra nu

OMLOKALISERING. Civilminister Ardalan Shekarabis (S) omlokalisering får högt betyg av myndigheterna själva. Flyttlassen går som planerat och det är lätt för myndigheterna att hitta ny personal när de flyttar ut från Stockholm. 

Slopad koll förklaring till ökade sjuktal

SOCIALFÖRSÄKRING. Försäkringskassan kontrollerar allt mer sällan sjukas arbetsförmåga vid de bestämda tidsgränserna i sjukförsäkringen. Det är en del av förklaringen till att sjukfrånvaron ökar, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"