Riksrevisionen


Riksrevisionen granskar AP-fondernas bidrag till en bättre värld

Riksrevisionen granskar AP-fondernas bidrag till en bättre värld

GRANSKNING. Riksdag och regering förväntar sig att AP-fonderna i sin förvaltning av folkets pensionspengar också verkar för en hållbar samhällsutveckling. Riksrevisionen ska nu granska hur AP-fonderna hanterar hållbarhetsfrågorna.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Så är coronaläget på myndigheterna

Så är coronaläget på myndigheterna

LÄGESBILD. På Riksbanken är en av de högsta cheferna smittad av coronaviruset och på Skatteverket arbetar 97 anställda hemifrån. Altinget har kartlagt hur 13 statliga myndigheter hanterar coronaviruset.