Riksrevisionen


Automatiserat beslutsfattande ökar effektiviteten – men uppföljning brister

Automatiserat beslutsfattande ökar effektiviteten – men uppföljning brister

DATABESLUT. Flera myndighetsbeslut tas i dag av datorer. Det automatiserade beslutsfattande leder till ökad effektivitet och rättssäkerhet enligt Riksrevisionen. Men de fel som uppstår riskerar att minska tilliten till statsförvaltning, enligt myndigheten. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Riksrevisionen granskar gräddfiler för delningsekonomin

Riksrevisionen granskar gräddfiler för delningsekonomin

KONKURRENSFÖRDELAR. Delningsekonomin – såsom uthyrning av taxitjänster, bostäder och verktyg – ökar snabbt. Riksrevisionen ska nu syna om tjänsterna verkligen konkurrerar på lika villkor med den traditionella ekonomin.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"