Skatteverket


Så är coronaläget på myndigheterna

Så är coronaläget på myndigheterna

LÄGESBILD. På Riksbanken är en av de högsta cheferna smittad av coronaviruset och på Skatteverket arbetar 97 anställda hemifrån. Altinget har kartlagt hur 13 statliga myndigheter hanterar coronaviruset.

Riksdagsledamot vill samlokalisera myndigheter

KORTNYTT. Riksdagsledamoten Dennis Dioukarev (SD) föreslår att Skatteverkets, Kronofogdens och Försäkringskassans regionala kontor ska samlokaliseras.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"