Näringsutskottet


GD och minister kallad till utskott

KORTNYTT. Energiministern Ibrahim Baylan (S) och Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till näringsutskottet av ordförande Lars Hjälmered (M)

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"