Försäkringskassan


Riksdagsledamot vill samlokalisera myndigheter

KORTNYTT. Riksdagsledamoten Dennis Dioukarev (SD) föreslår att Skatteverkets, Kronofogdens och Försäkringskassans regionala kontor ska samlokaliseras.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"