Socialdepartementet


Fler kvinnor än män i statens styrelser

KORTNYTT. Förra året bestod de styrelser, nämnder och stiftelser som utses av regeringen till 52 procent kvinnor.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"