Kulturdepartementet


Viktiga lagändringar att ha koll på 2019

Viktiga lagändringar att ha koll på 2019

SAMMANSTÄLLNING. Nytt år betyder nya lagar. Altinget Rikspolitik listar ett antal viktiga lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"