Jämställdhet i riksdagen


SD-kvinnor: Fel fokus i jämställdhetsdebatten

SD-kvinnor: Fel fokus i jämställdhetsdebatten

DEBATT. Varje beslutsfattare, man som kvinna, har en skyldighet att i första hand få rätt på den negativa utveckling vi noterar i samhället framför att kvotera på olika poster, skriver Carina Ståhl Herrstedt och Linda Lindberg, SD-kvinnor. 

KDK: Ta plats utifrån kompetens – inte kön

KDK: Ta plats utifrån kompetens – inte kön

DEBATT. Var man hamnar på en lista är viktigt. Kvinnor behövs i toppen och ska ha reell makt och inflytande i riksdag och regering. Men, låt kvinnor ta plats utifrån kompetens och inte utifrån kön, skriver Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, KDK.

Mansdominans bland toppkandidaterna för M, L och SD

DEMOKRATI. För Moderaternas och Liberalernas toppkandidater till riksdagen är två av tre män. För Sverigedemokraterna är mansdominansen ännu större. Vänsterpartiet har betydligt fler kvinnor än män som förstanamn.