Representation och valdeltagande


Debatt: Valrörelsen ska vara tillgänglig för alla

Debatt: Valrörelsen ska vara tillgänglig för alla

DEBATT. Partierna måste göra en uppryckning och prioritera väljare med funktionsnedsättning. Vi föreslår tre reformer för att öka inkluderingen av funktionshindrade i politiken, skriver sju ordföranden från funktionshinderrörelsen.