Agenda2030


Concord:

Concord: "Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut"

DEBATT. En ny granskning visar att våra folkvalda – trots återkommande löften att bidra till en hållbar global utveckling, fattar beslut som riskerar att undergräva såväl hållbar utveckling som mänskliga rättigheter, skriver Concord Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet.